Na činnosť individuálneho plnenia povinností

BRIK, a.s.

Dolná 101/74, Kremnica, 96701

36045802

36045802

0144/OBALY/INV/A/19-1.8

Na činnosť individuálneho plnenia povinností

01.12.2019

30.11.2024

Prúdy odpadu

Plasty
Papier a lepenka