Informačný systém odpadového hospodárstva

Informačný systém
odpadového hospodárstva

Register odborne spôsobilých osôb na autorizovanú spracovateľskú činnosť

Meno Adresa Druh činnosti Číslo osvedčenia Platnosť osvedčenia Miesto a dátum vydania osvedčenia Telefón Email
Alica Albertová Saratovská 75, 934 05 Levice IV. 02/12/O-3.3 15.03.2022 Bratislava 15.02.2012
Jana Antošová Jazerná 589/13, 927 01 Šaľa I., III. 03/11/O-3.3 10.04.2021 Bratislava 18.04.2011
Martin Augustín Igram 210, 900 84 Igram III. 04/16/O-1.8 05.10.2026 Bratislava 06.10.2016
Roman Augustín Dukelských hrdinov 20/3, 965 01 Žiar nad Hronom III. 01/10/O-3.3 25.04.2020 Bratislava 20.05.2010
Miroslav Barcaj Lozorno 1162, 900 55 Lozorno III., IV. 15/16/O-1.8 11.12.2026 Bratislava 12.12.2016
Ľudmila Bartová 044 19 Ruskov 212 Košice – okolie IV., V. 03/17/O-1.8 06.12.2027 Bratislava 07.12.2017
Dušan Beňo Velčice 304, 951 71 Velčice III. 04/17/O-1.8 11.12.2027 Bratislava 12.12.2017
Ronald Blaho Saratovská 2136/1, 841 02 Bratislava IV. 18/12/O-3.3 19.11.2022 Bratislava 7.1.2014
Adam Boleček Hlavná 35, 922 01 Veľké Orvište IV. 12/16/O-1.8 13.10.2026 Bratislava 14.10.2016
Ľudovít Boleček Hlavná 35, 922 01 Veľké Orvište IV. 15/10/O-3.3 26.04.2020 Bratislava 08.06.2010
1 / 13

Rozsah osvedčenia
I. Spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov
II. Zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov
III. Spracovanie starých vozidiel
IV. Spracovanie elektroodpadu
V. Príprava na opätovné použitie elektrodpadu
VI. Príprava na opätovné použitie použitých batérií a akumulátorov