Informačný systém odpadového hospodárstva

Informačný systém
odpadového hospodárstva

Detail OZV alebo tretej osoby pre batérie a akumulátory

Informácie o subjekte

SIBIN s.r.o.

46372571

46372571

00003/BaA/TRO/A/20-1.8

Právnická osoba

Haniska 437, Haniska, 04457