Kto je povinný podávať ohlásenie ?
- Výrobca vozidiel, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne
- Organizácia zodpovednosti výrobcov pre vozidlá (kumulatívne za všetkých zastúpených výrobcov)
- Výrobca vozidiel podľa § 27 ods. 7 zákona

Kto ohlásenie nepodáva ?
- Výrobca vozidiel, ktorý si plní vyhradené povinnosti prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov

Termín a rozsah ohlásenia:
- Ohlásenie sa podáva raz ročne za celý kalendárny rok
- Ohlásenie sa podáva do 28. februára nasledujúceho roka
 
Skôr než začnete:
V procese od vás budeme požadovať nasledovné informácie:
- Zodpovednú osobu a jej kontaktné údaje
- Údaje o množstvách vozidiel uvedených na trh v SR
 
Nevyhnuté podmienky pre podanie ohlásenia:
- Organizácia, ktorú zastupujete, musí byť registrovaná v registri výrobcov vozidiel na Ministerstve životného prostredia SR, alebo zastupujete organizáciu zodpovednosti výrobcov pre vozidlá.
- Pri registrácii je Vaša osoba uvedená ako kontaktná osoba výrobcu, resp. organizácie zodpovednosti výrobcov.

Legislatíva:
Vyhláška 366/2015, § 17 Evidencia a Ohlásenie o vozidlách, ods. 3:
(3) Ohlásenie o údajoch z evidencie o vozidlách podávajú za obdobie kalendárneho roka výrobca vozidiel, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre vozidlá na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 13 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka. 

Prihlásiť