Informačný systém odpadového hospodárstva

Informačný systém
odpadového hospodárstva

O portáli ISOH

Portál ISOH pomáha sprehľadniť, zefektívniť a zjednotiť tok informácií o odpade, a tak racionálnejšie rozhodovať v oblasti procesov odpadového hospodárstva.

Aktuality

22.01.2020

Spôsob platby poplatkov za uloženie komunálneho odpadu na skládky odpadov

Spôsob platby poplatkov za uloženie komunálneho odpadu na skládky odpadov v období 01.01. – 28.02. príslušného roka. 

Čítať viac

21.01.2020

Správa o stave životného prostredia

Správu o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2018 v online podobe s hyperlinkami priamo v texte si môžete pozrieť na stránke Enviroportálu

Čítať viac

20.12.2019

Občania produkujú málo odpadu a extrémne teplé počasie. Čo prezradila Správa o stave životného prostredia SR v roku 2018?

Aj tento rok vydalo Ministerstvo životného prostredia SR so Slovenskou agentúrou životného prostredia Správu o stave životného prostredia Slovenskej republiky. Prvýkrát ale vyšla publikácia ...

Čítať viac

12.12.2019

Envirorezort prostredníctvom eurofondov podporí vytrieďovanie komunálnych odpadov

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlási už v poradí 58. výzvu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zameraná bude na výstavbu a nákup nových zariadení ...

Čítať viac

03.12.2019

Ministerstvo vyhlásilo výzvu na správcu zálohového systému

Zálohovanie nápojových plastových fliaš a kovových plechoviek je opäť bližšie k realite. Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo výzvu na prihlásenie sa do výberu správcu zálohového systému ...

Čítať viac

02.12.2019

Platforma Obehové Slovensko chce prispieť k zmene nášho ekonomického modelu

Sedem partnerov z verejného, súkromného a mimovládneho sektora zakladá platformu Obehové Slovensko. Na pôde Ministerstva životného prostredia SR dnes podpísali memorandum o spolupráci. Platforma má ...

Čítať viac

Ako to funguje?

Ako to funguje?