Informačný systém odpadového hospodárstva

Informačný systém
odpadového hospodárstva

O portáli ISOH

Portál ISOH pomáha sprehľadniť, zefektívniť a zjednotiť tok informácií o odpade, a tak racionálnejšie rozhodovať v oblasti procesov odpadového hospodárstva.

Aktuality

04.11.2020

Vláda schválila dva návrhy ministra životného prostredia. Vznikla Rada vlády pre Európsku zelenú dohodu

Prvým schváleným návrhom je návrhom novelizácie zákona, ktorým sa mení zákon o poplatkoch za uloženie odpadov. Nepríde ale ku žiadnemu navýšeniu poplatkov. MŽP SR chce touto cestou zabezpečiť, aby sa ...

Čítať viac

21.10.2020

Kým odpad nebude dostatočne zabezpečený, medvede budú naďalej hodovať pri kontajneroch

Mesto Vysoké Tatry neprejavuje zodpovedný prístup pri zabezpečení komunálneho odpadu na svojom území, a to aj napriek opätovným výzvam Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR) a Správy TANAPU. Dlhodobým ...

Čítať viac

15.10.2020

Zavedenie triedeného zberu kuchynského odpadu

Dnes na spoločnej tlačovej konferencii deklaroval minister životného prostredia Ján Budaj s predsedom Únie miest a obcí a primátorom mesta Trenčín Richardom Rybníčkom, že dospeli k dohode ...

Čítať viac

13.10.2020

Envirorezort zorganizoval odbornú konferenciu o poplatkoch za odpad

Počas minulého týždňa sa na pôde Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra konala odborná konferencia, na ktorej zástupcovia štátnej správy a dotknutých organizácií diskutovali o poplatkoch za zber ...

Čítať viac

09.10.2020

Minister Ján Budaj chce dodržať termín spustenia zálohovania PET fliaš

Správca zálohového systému by mal byť známy do konca roku 2020. Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo výzvu na prihlásenie sa do výberu správcu zálohového systému jednorazových obalov na nápoje ...

Čítať viac

08.10.2020

Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo v SR

Vo štvrtok 1. októbra 2020 sa uskutočnilo úvodné stretnutie projektu “Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo v Slovenskej republike”. Projekt s trvaním 18 mesiacov je pripravovaný ...

Čítať viac

Ako to funguje?

Ako to funguje?