Webové sídlo www.isoh.gov.sk je nosným sídlom informačného systému odpadového hospodárstva Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktoré spĺňa všetky základné štandardy pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom o štandardoch pre IS VS č. 55/2014 Z. z.
Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Webové sídlo je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS), s miernym obmedzením aj  pri Java a JavaScript sekvencií. Je definované v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.
Na tomto sídle môžu byť z opodstatnených dôvodov publikované súbory vo formáte *.PDF. Najmä preto, že originály obsahujú typografické prvky i formátovanie, ktoré webový formát XHTML nepodporuje, alebo sú príliš veľké a výhodnejšie je ich stiahnutie používateľom na vlastný počítač pre prezeranie. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je voľne šíriteľný a je ho možné stiahnuť z webu spoločnosti Adobe.
Ďalej môžu byť publikované aj súbory vo formáte:
*.RTF, ktoré je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových editoroch,
*.xml, ktoré je možné editovať v akomkoľvek tabuľkovom kalkulátore na svojom počítači a
*.xls. kde môžu byť zverejnené špecifické kalkulačky.
V prípade ich nefunkčnosti prosím kontaktujte technickú správu webu. 
Webové sídlo je pravidelne validované službou W3C pre HTML 5 a pre CSS.

Minimálne odporúčané verzie internetového prehliadača:

  • Chrome 78 a novšie
  • Firefox 71 a novšie
  • Microsoft Internet Explorer 11 a novšie alebo Microsoft Edge

alebo v zmysle https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_aktualizujte-si-podporovanu-ve

Odporúčané verzie internetového prehliadača:

  • Chrome 87
  • Firefox 83
  • Microsoft Internet Explorer 11 a novšie alebo Microsoft Edge

V prípade akýchkoľvek problémov s dostupnosťou webového sídla kontaktujte technickú správu webu dostupnú z každej webovej podstránky.
Správcom obsahu a technickým prevádzkovateľom webu je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.