Správcom obsahu a technickým prevádzkovateľom webu je:
Ministersto životného prostredia Slovenskej republiky
Nám. Ľ.Štúra 1,
812 35 Bratislava 
e-mail: isoh@enviro.gov.sk
 
V prípade akýchkoľvek problémov s dostupnosťou a obsahom webového sídla kontaktujte technickú podporu a správu obsahu webu na e-mailovej adrese: adminisoh@enviro.gov.sk . V prípade, že chcete využiť prednastavený formulár, tento je dostupný TU