Informačný systém odpadového hospodárstva

Informačný systém
odpadového hospodárstva

Aktuality

Envirorezort spolupracuje so samosprávami pri zavádzaní zberu bioodpadu

05.02.2021

Pre ministerstvo sú samosprávy dôležitým komunikačným prostriedkom smerom k obyvateľom miest a obcí. O hľadaní ideálnej podoby spolupráce v rámci zavádzania zberu bioodpadu dnes rokoval štátny tajomník MŽP Juraj Smatana s predstaviteľmi Únie miest Slovenska (ÚMS). Biologicky rozložiteľný odpad tvorí v súčasnosti na Slovensku takmer polovicu celkového zmesového odpadu. Vznikajúci metán z takéhoto odpadu je nebezpečnejší, než CO2. Samosprávy musia obyvateľom zabezpečiť adekvátne podmienky potrebné pre bezproblémové odovzdávanie triedeného kuchynského bioodpadu. Deklarujú však, že s naplnením svojich povinností majú problém. Samosprávy majú povinnosť zabezpečiť triedenie kuchynského bioodpadu ... Čítať viac


Odpovede na otázky súvisiace s odpadmi vzniknutými v rámci testovania na COVID – 19

29.01.2021

1. Kto je pôvodcom odpadu? A. Testovanie vykonávané u fyzických osôb - podnikateľov / právnických osôb / vo firmách - pôvodcom odpadu je fyzická osoba - podnikateľ / právnická osoba / firma B. Testovanie vykonávané v obciach B.1. Testovanie vykonávané obcou (napr. prostredníctvom MOM, ktorú zriadila obec) - pôvodcom odpadu je obec B.2. Testovanie realizované uzavretím zmluvy s existujúcim poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (napr. nemocnica alebo zriaďovateľ už existujúceho MOM) - pôvodcom odpadu je tretia osoba/subjekt s ktorou / ktorým má obec uzavretú zmluvu v súlade s „Manuálom na testovanie COVID-19 pre obce – Zachráňme spolu životy“ , ktorý vydala Sekcia krízového riadenia ... Čítať viac


Usmernenie pre OZV a tretie osoby

22.01.2021

Vážené organizácie zodpovednosti výrobcov a tretie osoby,   podľa § 135f zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) ste povinní prostredníctvom Informačného systému odpadového hospodárstva požiadať o registráciu Vami zastúpených výrobcov vyhradených výrobkov do 31. decembra 2020. Na základe uvedeného si Vás preto dovoľujeme požiadať o  zaslanie ohlasovaných údajov v štruktúre definovanej v priloženom xls súbore (struktura_importu_xls.xlsx [ 861.09 KB ], v zmysle priloženého návodu (Navod_na_vyplnanie_importu_OZV_3_osoby.docx [ 633.86 KB ]) v termíne do 31.01.2020 na adresu isoh@enviro.gov.sk. Údaje ... Čítať viac


Míľnik v príprave zálohového systému. Minister Budaj predstavil správcu, ktorý zavedie systém zálohovania PET fliaš

05.01.2021

Vyzbierať najmenej 90 percent nápojových obalov uvedených na trh do roku 2025, ba možno aj skôr; spravodlivejšie podmienky zálohovania pre menšie prevádzky; maximálny komfort pre spotrebiteľa, ako aj povinnosť správcu zriadiť transparentný účet a kontrolu zo strany nielen ministerstva, ale aj verejnosti. To sú najdôležitejšie parametre, ktoré sú výsledkom rokovaní Ministerstva životného prostredia SR s víťazným konzorciom na správcu zálohového systému plastových a kovových obalov na nápoje. Informoval o tom dnes na online tlačovej konferencii minister životného prostredia Ján Budaj spoločne so zástupkyňou víťazného konzorcia Luciou Morvai. So zálohovaním sa na Slovensku začne od 1. januára ... Čítať viac


Oznam - povinnosť OZV žiadať o registráciu v ISOH - predĺženie termínu

31.12.2020

Podľa § 135f zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) sú organizácia zodpovednosti výrobcov a tretia osoba (ďalej len „povinné osoby“) povinné požiadať prostredníctvom Informačného systému odpadového hospodárstva o registráciu ich zastúpených výrobcov vyhradených výrobkov do 31. decembra 2020. Od 1. januára 2019 bol na portáli slovensko.sk sprístupnený elektronický formulár pre registráciu výrobcov vyhradených výrobkov. Prostredníctvom tohto formulára si povinné osoby mohli plniť registračnú povinnosť podľa § 135f zákona o odpadoch. Nakoľko ministerstvo zaznamenalo malé množstvo registrácii ... Čítať viac


Envirorezort vyberá správcu zálohového systému

31.12.2020

Ministerstvo životného prostredia dnes pokračovalo v procese výberu správcu zálohového systému PET fliaš a plechoviek. Na pôde ministerstva sa uskutočnila tretia, ústna časť výberového konania. V rámci verejnej prezentácie záujemca o správu zálohového systému jednorazových obalov na nápoje predstavil svoj návrh realizácie systému výberovej komisie aj verejnosti, pričom verejnosť mohla klásť otázky prostredníctvom sociálnej siete a aplikácie SLIDO. Do výberového konania sa prihlásil jediný záujemca, a to konzorcium štyroch spoločností: Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, Slovenského zväzu výrobcov piva a sladu, Slovenskej aliancie moderného obchodu a Zväzu obchodu ... Čítať viac


Silvester bez petárd a ohňostroja

30.12.2020

Rakety, svetlice, petardy či ohňostroje môžu na chvíľu vyčariť úsmev na tvári, ale ich negatívne dopady na životné prostredie stoja za zváženie. Ohrozené voľne žijúce živočíchy, vtáky a iné zvieratá majú vysoko citlivý sluchový aparát a sú vystavené nadmernému stresu a strachu, čo spôsobuje mnohé zranenia počas úteku, dezorientáciu, opúšťanie teritórií a úkrytov, hrozia zrážky s dopravnými prostriedkami a následne zbytočné úhyny. Traumatizujúce okamihy počas výbuchov prežívajú všetky zvieratá a mnohým z nich spôsobujú zdravotné ťažkosti. Nahromadený odpad nekončí v separačných nádobách. Životné prostredie je zanášané drobnými útržkami rôznych zložiek ako kartón, plast či drevotrieska. ... Čítať viac


Ústna časť výberového konania správcu zálohového systému

29.12.2020

Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že ústna časť výberu správcu zálohového systému jednorazových obalov na nápoje sa v súlade § 6 ods. 5 zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle bodu 2 Výzvy č. 5009/2020-10. na prihlásenie sa do výberu správcu zálohového systému jednorazových obalov na nápoje uskutoční dňa 31. 12. 2020 o 9:00 v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, Bratislava, v súlade s platnými pandemickými opatreniami. Verejná prezentácia bude zdieľaná naživo na facebookovom sídle ministerstva. Verejnosť bude môcť ... Čítať viac


Usmernenie pre OZV a tretie osoby

22.12.2020

Vážené organizácie zodpovednosti výrobcov a tretie osoby,   podľa § 135f v spojení s § 27 ods. 4 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) ste povinný prostredníctvom Informačného systému odpadového hospodárstva požiadať o registráciu Vami zastúpených výrobcov vyhradených výrobkov do 31. decembra 2020. Na základe uvedeného si Vás preto dovoľujeme požiadať o  zaslanie ohlasovaných údajov v štruktúre definovanej v priloženom xls. súbore, v termíne do 31.12.2020 na adresu isoh@enviro.gov.sk. Údaje je potrebné vyplniť za každý vyhradený prúd samostatne. Štruktúra údajov je plne v súlade s ... Čítať viac


Ministerstvo životného prostredia bilancuje rok 2020: Vyhlásených bolo viac chránených území, než kedykoľvek predtým

17.12.2020

V roku 2020 sa podarilo vedeniu ministerstva životného prostredia (MŽP) dostať svoje témy do pozornosti nielen odborných kruhov, ale aj širokej verejnosti. Minister Ján Budaj uspel na vláde s väčším počtom návrhov na vyhlásenie chránených území, než ktokoľvek predtým. A to aj napriek tomu, že k jeho vymenovaniu došlo len pred 9 mesiacmi, teda presne 21.3.2020. Ministerstvo predložilo a získalo súhlas vlády s vyhlásením 12 nových chránených areálov európskeho významu (CHA Bradlo, CHA Čenkov, CHA Vinište, CHA Mostová, CHA Nesvadské piesky, CHA Jurský chlm, CHA Kamenínske slaniská, CHA Síky, CHA Panské lúky, CHA Marcelovské piesky). Okrem toho boli schválené 2 nové prírodné rezervácie (PR) ako ... Čítať viac