Informačný systém odpadového hospodárstva

Informačný systém
odpadového hospodárstva

Aktuality

Minister Budaj pokračuje v boji so skládkami: Na Gemeri sa skrýva množstvo arzénu

21.07.2020

Minister životného prostredia Ján Budaj bol dnes na pracovnom výjazde v regióne Gemer. Pri tejto príležitosti sa stretol s miestnymi predstaviteľmi a skontroloval skládku toxického odpadu v Nižnej Slanej. Skládka v Nižnej Slanej je v súčasnosti evidovaná ako pravdepodobná environmentálna záťaž, ktorej vznik je spojený s ťažbou rúd v oblasti Spišsko-gemerského Rudohoria. Ako uviedol minister Ján Budaj, podľa odhadov je na skládke umiestnených takmer 5,5 mil. m3 z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov. Ide o jednu z najväčších skládok – environmentálnych záťaží. "V roku 2015 sa tu realizoval podrobný geologický prieskum životného prostredia. Celkovo bolo vymedzených až šesť ... Čítať viac


Minister Budaj navštívil problematické lokality v Trnavskom kraji

03.07.2020

Minister životného prostredia Ján Budaj bol dnes na návšteve Trnavského samosprávneho kraja, kde sa stretol so županom Jozefom Viskupičom a skontroloval najpálčivejšie environmentálne záťaže a problematické lokality. V prvom rade to bola skládka Vlčie hory pri Hlohovci, ktorá patrí medzi najväčšie environmentálne záťaže na Slovensku. Problém s areálom sa ťahá niekoľko rokov. Polícia tam zasahovala napríklad v roku 2018, keď napriek tomu, že skládka bola uzatvorená, zistili ukladanie bežného i nebezpečného odpadu. V súčasnosti nezákonne umiestnený odpad má dať zlikvidovať rezort vnútra. Minister Budaj navštívil aj Sereď, kde si prezrel Niklovú hutu. Od šesťdesiatych rokov minulého storočia ... Čítať viac


100 dní ministra Jána Budaja a reštart Ministerstva životného prostredia SR

29.06.2020

• OBNOVENIE autority ochrany životného prostredia • ZASTAVENIE úpadku slovenskej prírody a biodiverzity • REŠTART odpadového hospodárstva • POKRAČOVANIE boja s korupciou , za slušný štát • LÍDROM zelenej politiky v rámci V4 sa stalo Slovensko • COVID-19: využitá šanca vyzdvihnúť hodnotu prírody • NEXT GENERATION - environmentálny a digitálny most 21. storočia OBNOVENIE autority ochrany životného prostredia Minister Ján Budaj začal svoje pôsobenie tým, že do vládneho vyhlásenia presadil 6 strán „zelených záväzkov“, čo je viac, než sa podarilo kedykoľvek v minulosti. Vďaka tomu sa SR už konečne môže rozlúčiť s nezmyselnými financovanými hnedouhoľnými baňami, aj s plánmi na výstavbu betónových ... Čítať viac


Minister Budaj na envirokontrole v bratislavskom Istrocheme

19.06.2020

Minister životného prostredia Ján Budaj si pozrel areál bývalého Istrochemu v Bratislave, kde sa nachádzajú desiatky rokov neriešené environmentálne záťaže. Spoločne so šéfom Slovenskej inšpekcie životného prostredia Jánom Jenčom začali s kontrolou dodržiavania odpadovej legislatívy, ktorej cieľom je odhaliť, či nedochádza k ďalšiemu zhoršeniu už existujúcich ekologických záťaží v tejto lokalite. Minister Budaj predstavil nového šéfa štátnych geológov zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. Stal sa ním dlhoročný expert ústavu Igor Slaninka. Súčasne predstavil zmenu zákona, ktorá znemožní utajovanie geologických prieskumov. Odstraňovanie desiatky rokov neriešených environmentálnych ... Čítať viac


Šéf envirorezortu sa zúčastnil čistenia rieky Bodva

06.06.2020

Minister životného prostredia Ján Budaj sa počas víkendu zúčastnil čistenia rieky Bodva, ktorú zaplavili tony, najmä plastového, odpadu. Čistenie vodného toku je súčasťou pracovných aktivít envirorezortu pri príležitosti pripomenutia si Svetového dňa životného prostredia. Čistenie Bodvy je symbolickým príspevkom ministra, ktorým chce upozorniť na vážnosť problému odpadov. „Všetci sa musíme chytiť práce a vyčistiť Slovensko,“ vyhlásil Ján Budaj,ministerživotného prostredia. Rieka Bodva patrí medzi najčastejšie uvádzané príklady, kedy nezodpovedné nakladanie s odpadom tvorí významnú záťaž pre celý ekosystém. S topiacim sa snehom sa zdvihne hladina vody a rieka splaví odpad zo svojich brehov. ... Čítať viac


Verejné konzultácie k Nariadeniu o preprave odpadu

03.06.2020

Európska komisia oznámila verejné konzultácie k Nariadeniu EP a R (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu, aby získala informácie a výzvy, pokiaľ ide o možnosti revízie súčasného právneho rámca týkajúceho sa prepravy odpadu, ako aj podrobnejšie informácie a stanoviská vnútroštátnych orgánov, odborníkov a súkromných subjektov podieľajúcich sa na preprave odpadu a nakladaní s ním. Pripomienky je potrebné podložiť príslušnými dôkazmi, faktami a údajmi v čo najväčšej možnej miere. Do verejných konzultácií je možné zapojiť sa do 30. júla 2020 vyplnením dotazníka na stránke https://ec.europa ... Čítať viac


Ján Budaj: Spolupráca so župami musí byť intenzívnejšia

26.05.2020

Minister životného prostredia SR Ján Budaj dnes prijal všetkých osem predsedov slovenských samospráv. Na stretnutí rezonovali témy postavenia krajov v procese prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo, posilnenie kompetencií samospráv v zákone o odpadoch, ovzduší, ako aj lepšia spolupráca pri odhaľovaní environmentálnej kriminality.  Na dosiahnutie cieľov uhlíkovej neutrality a pri efektívnej ochrane životného prostredia chce ministerstvo životného prostredia využiť aj reálne poznatky samospráv. „Ochrana národných parkov, život ohrozujúce toxické skládky, či znečistené ovzdušie a voda sa stávajú v očiach verejnosti naliehavými a prioritnými úlohami štátu. Čo je dôležité, že ich ... Čítať viac


Vojna ministerstva životného prostredia s envirokriminalitou: Inšpektori dnes odoberali vzorky kalov v Bratislave

22.05.2020

Len včera si minister životného prostredia Ján Budaj a minister vnútra Roman Mikulec posvietili na čiernu skládku v Ivanke pri Dunaji. Dnes sa šéf envirorezortu spoločne s novým generálnym riaditeľom SIŽP Jánom Jenčom zúčastnil odberu vzoriek z ďalšieho nelegálneho úložiska kalovitého odpadu neďaleko Pamätníka generála Milana Rastislava Štefánika pri Bratislave. „Mať nelegálnu skládku pár minút od mohyly jednej z najväčších slovenských osobností je vizitkou, o ktorú ako krajina určite nestojíme,“ vyhlásil Ján Budaj, minister životného prostredia. Čierna skládka v Ivanke pri Dunaji neobsahuje len komunálny odpad uložený v rozpore so zákonom. Slovenská inšpekcia životného prostredia má ... Čítať viac


Ministri životného prostredia a vnútra si spoločne posvietili na nelegálnu skládku pri Ivanke pri Dunaji

21.05.2020

Minister životného prostredia Ján Budaj a minister vnútra Roman Mikulec spoločne zamierili k nelegálnej skládke odpadu pri Ivanke pri Dunaji. Práve náprava tohto hrubého porušenia zákona má spraviť hrubú čiaru za obdobím, kedy sa porušovanie envirolegislatívy bralo na Slovensku na ľahkú váhu. „Bojom proti envirokriminalite sa stratilo veľa času. Nemôžme si dovoliť strácať ďalší,“ vyhlásil Ján Budaj, minister životného prostredia. Jedny z prvých spoločných krokov šéfa envirorezortu a ministra vnútra smerovali k nelegálnej skládke odpadu v Ivanke pri Dunaji. Na čiernu skládku dlhodobo upozorňovali viacerí obyvatelia, napriek tomu dodnes tento problém nebol vyriešený. Vedenie oboch rezortov ... Čítať viac


Odstránenie PCB znečistenia na východnom Slovensku je prioritou hneď dvoch členov vlády

19.05.2020

Jeden z prvých spoločných výjazdov ministrov životného prostredia a pôdohospodárstva smeroval do Strážskeho Minister životného prostredia, minister pôdohospodárstva a niektorí poslanci NR SR docestovali za obyvateľmi východného Slovenska, ktorí sú vystavení zdravotným rizikám pre bývalú výrobu PCB látok v závode Chemko Strážske. Jasne tým odkázali, že riešenie tohto dlhé roky odkladaného problému je prioritou celej vlády. „Pozostatky z výroby PCB látok dodnes zamorujú tento región. Miestnym ľuďom štát dlhuje riešenie už celé dekády. Je na čase tento dlh splatiť,“ vyhlásil Ján Budaj, minister životného prostredia. Jeden z prvých spoločných oficiálnych výjazdov ministra životného prostredia ... Čítať viac