Informačný systém odpadového hospodárstva

Informačný systém
odpadového hospodárstva

Aktuality

Kým odpad nebude dostatočne zabezpečený, medvede budú naďalej hodovať pri kontajneroch

21.10.2020

Mesto Vysoké Tatry neprejavuje zodpovedný prístup pri zabezpečení komunálneho odpadu na svojom území, a to aj napriek opätovným výzvam Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR) a Správy TANAPU. Dlhodobým zanedbávaním povinností, vyplývajúcich zo zákona o odpadoch, vedenie mesta znemožňuje účinné zvládnutie problematiky výskytu medveďa hnedého v intravilánoch tatranských osád. Upozorňuje na to generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska v liste, adresovanom primátorovi mesta, a vyzýva ho na bezodkladné riešenie situácie.  Aj v týchto dňoch rieši zásahový tím pre medveďa hnedého zo ŠOP SR problém synantropnej skupiny medveďov, avšak bez podpory a spolupráce mesta ich úsilie vychádza nazmar. Okrem ... Čítať viac


Zavedenie triedeného zberu kuchynského odpadu

15.10.2020

Dnes na spoločnej tlačovej konferencii deklaroval minister životného prostredia Ján Budaj s predsedom Únie miest a obcí a primátorom mesta Trenčín Richardom Rybníčkom, že dospeli k dohode v súvislosti s pálčivou témou triedenia kuchynského odpadu.  Minister Ján Budaj podčiarkol, že momentálne je triedenie nepostačujúce, jednoducho Slovensko dlhé roky nezvláda odpadové hospodárstvo: „Neplníme svoje sľuby, ktoré sme dávali Európskej únii, ani ktoré sme dávali sami sebe. Hovorím o predchádzajúcich vládach, ktoré opakovane sľubovali zavedenie kuchynského odpadu.“   Od prvého januára už nebudú obce oprávnené uplatňovať výnimky z triedenia kuchynského odpadu a bioodpadu. Ministerstvo v tejto ... Čítať viac


Envirorezort zorganizoval odbornú konferenciu o poplatkoch za odpad

13.10.2020

Počas minulého týždňa sa na pôde Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra konala odborná konferencia, na ktorej zástupcovia štátnej správy a dotknutých organizácií diskutovali o poplatkoch za zber triedeného zberu.  „Samosprávy síce investujú do separovania odpadu, no v konečnom dôsledku všetky vyseparované plasty neskončia v cementárskej peci alebo sa nedostanú do recyklačného procesu, ale vyseparovaný odpad skončí v zmesovom odpade a na skládke,“ uviedol na stretnutí minister životného prostredia Ján Budaj.  Ako doplnil, cieľom rezortu je, aby sa obnovila stabilita informovaného separovaného zberu, pričom prípadné zmeny poplatkov prebehnú riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním.  ... Čítať viac


Minister Ján Budaj chce dodržať termín spustenia zálohovania PET fliaš

09.10.2020

Správca zálohového systému by mal byť známy do konca roku 2020. Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo výzvu na prihlásenie sa do výberu správcu zálohového systému jednorazových obalov na nápoje. Dnes o tom informoval minister životného prostredia Ján Budaj. Pre ministra životného prostredia Jána Budaja je dôležité, aby výber správcu zálohového systému bol otvorený a transparentný. „Týmto apelujem na záujemcov, aby využili možnosť a predkladali projekty na organizačné a technické zabezpečenie zálohového systému,“ zdôraznil minister Budaj. Zákon o zálohovaní plastových PET fliaš a nápojových plechoviek je dôležité spustiť od januára 2022. „Nastavili sme legislatívu tak, aby sme zbavili ... Čítať viac


Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo v SR

08.10.2020

Vo štvrtok 1. októbra 2020 sa uskutočnilo úvodné stretnutie projektu “Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo v Slovenskej republike”. Projekt s trvaním 18 mesiacov je pripravovaný v spolupráci s Európskou komisiou a Organizáciou pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD). Prostredníctvom projektu bude analyzovaný potenciál a vytvorené odporúčania pre prechod slovenského hospodárstva k obehovému modelu. Zámerom je v súlade s cieľmi Európskej únie a Európskej zelenej dohody riešiť prostredníctvom zmeny výrobného a spotrebného cyklu kritické environmentálne problémy, ako čerpanie prírodných zdrojov, znečistenie životného prostredia, tvorbu odpadu a emisií skleníkových plynov. Úvodného ... Čítať viac


Minister Budaj otvoril verejnú diskusiu o nákladoch triedeného zberu

06.10.2020

Z iniciatívy ministra životného prostredia Jána Budaja si dnes sadli za jeden stôl výrobcovia, obchodníci, potravinári, zástupcovia organizácií zodpovednosti výrobcov, zamestnávateľov či samospráv, ako aj niektorí poslanci Národnej rady SR. Cieľom je odborne diskutovať o výške nákladov na triedený zber, ktoré ministerstvo nastaví vo vykonávacej vyhláške k zákonu o odpadoch. Recyklačné poplatky sú na Slovensku v porovnaní s krajinami EÚ jedny z najnižších. Minister životného prostredia Ján Budaj v tejto súvislosti zdôraznil: „Ak sa chceme vymaniť z pozície skládkovej veľmoci a nechceme, aby skolaboval celý systém odpadového hospodárstva, musíme konať. Nevyhnutné je odstrániť nerovnováhu ... Čítať viac


Združenie miest a obcí Slovenska podporilo novelu zákona o odpadoch z dielne MŽP

24.09.2020

Stabilizovanie vzťahov v rámci systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov i zálohovanie plastových fliaš a plechoviek v pôvodnom termíne. To prináša navrhovaná novela zákona o odpadoch, ktorú parlament včera posunul do druhého čítania. Novele dnes vyjadrilo podporu i Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).  Novela zákona o odpadoch má riešiť aplikačné problémy, ktoré vyplývajú z rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Legislatíva sa týka i prevencie pred opakovaním sa situácií výpovedí Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) s množstvom obcí. Zmluvy by mali platiť najmenej dva roky, vďaka čomu budú môcť OZV efektívnejšie plánovať svoje výdavky a obciam nebude hroziť každoročné vypovedanie zmlúv ... Čítať viac


Minister Budaj bojuje proti zatajovaniu informácií v jadrovej energetike

22.09.2020

Minister životného prostredia Ján Budaj upozornil, že minulá vláda zmenou zákona o mierovom užívaní jadrovej energie porušila právo verejnosti na informácie. Žiada preto návrat k predchádzajúcemu zneniu zákona. "Verejnosť žiada v jadrovej energetike vysokú mieru otvorenosti. Bývalá vláda však vykročila presne opačným smerom,“ povedal dnes minister Budaj na tlačovej konferencii. Ako dodal, niektoré informácie sú utajené aj pred štátnymi orgánmi, čo je neprijateľné. Túto skutočnosť si všimli aj v Európskej únii, keďže Monitorovací výbor rady ministrov upozornil Slovensko, že sme začali porušovať Aarhuský dohovor. Ten sa zameriava na prístup k informáciám, účasť verejnosti na rozhodovacom ... Čítať viac


Minister Budaj predstavil iniciatívu, ktorá má Slovensko zbaviť vizuálneho smogu

09.09.2020

Šéf ministerstva životného prostredia Ján Budaj po dnešnom rokovaní vlády prišiel s iniciatívou presadiť legislatívnu zmenu a zakázať bilboardovú, či letákovú kampaň nielen v komunálnych a župných voľbách, ale aj vo voľbách parlamentných. Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja je treba skončiť so zamorovaním vizuálnym smogom ku ktorému obrovskými financiami prispievajú politické strany. Práve politické strany, ako zdôraznil minister Budaj, by mali ísť vzorom a neprodukovať vizuálny smog. „Tento druh reklamy je pasé. S občanmi treba komunikovať bez toho, aby politici vytvárali vizuálny smog v podobe politických bilboardov. Budem apelovať v parlamente, aj na koaličných partnerov, aby ... Čítať viac


Prihlasovanie na pozíciu riaditeľa Envirofondu predĺžené do 18. septembra

03.09.2020

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako správca štátneho účelového fondu Environmentálny fond so sídlom v Bratislave predlžuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov lehotu na podávanie žiadostí o účasť na výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa Environmentálneho fondu o 10 pracovných dní, t.j. do 18.septembra 2020. Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlú uchádzači do 18. septembra 2020 na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava (s označením na obálke VK R EF Bratislava). Rozhodujúcim je dátum ... Čítať viac