Kto je povinný požiadať o výmaz z registra vedeného podľa § 98 zákona o odpadoch ?
- Registrovaný subjekt podľa § 98 zákona o odpadoch, ktorý ukončil výkon registrovanej činnosti

Termín pre podanie žiadosti:
- Po ukončení výkonu registrovanej činnosti

Skôr než začnete:
V procese od Vás budeme požadovať nasledovné údaje:
- Identifikačné údaj žiadateľa
- Dátum požadovaného výmazu z registra
- Dôvod na výmaz z registra

Prihlásiť