Kto je povinný ohlásiť zmenu registrácie podľa § 98 ?
- Každá registrovaná osoba je povinná oznámiť každú zmenu registrovaných údajov, ktoré uviedla v žiadosti o registráciu a na vyžiadanie príslušného orgánu oznámenú zmenu preukázať.

Termín pre podanie žiadosti:
- Do 30 dní odo dňa vzniku zmeny

Poplatky:
- Bez poplatku

Skôr než začnete:
V procese od Vás budeme požadovať nasledovné údaje:
- Uvedenie zmeny registrovaných údajov
- Dátum zmeny registrovaných údajov
- Preukázanie zmeny registrovaných údajov (až po výzve príslušného orgánu)
 

Prihlásiť