Na činnosť individuálneho plnenia povinností

Daejung Europe s.r.o.

Obchodná 4063/41, Dubnica nad Váhom, 01841

36840611

36840611

0149/OBALY/INV/A/19-1.8

Na činnosť individuálneho plnenia povinností

01.01.2020

31.12.2024

Prúdy odpadu

Plasty
Papier a lepenka
Kovy
Drevo