Na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov

ASEKOL SK s.r.o.

Lamačská cesta 45, Bratislava, 841 03

45602689

45602689

0014/OEEZ/OZV/A/16-3.3

Na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov

01.07.2016

31.12.2024

Prúdy odpadu

1 Veľké domáce spotrebiče
2 Malé domáce spotrebiče
3 Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
4 Spotrebná elektronika a fotovoltaické panely
5a Svetelné zdroje a svietidlá s vysoko a nízko tlakovými výbojkami 16 02 13 / 20 01 35
5b Svietidlá 20 01 36
6 Elektrické a elektronické nástroje (s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov) 20 01 36
7 Hračky, zariadenia určené na rekreačné a športové účely 20 01 36
8 Zdravotnícke prístroje (s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)
9 Prístroje na monitorovanie a kontrolu pre domácnosti 16 02 14 / 20 01 36
10 Predajné automaty 16 02 14 / 20 01 36