Na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov

ASEKOL SK s.r.o.

Lamačská cesta 45, Bratislava, 841 03

45602689

45602689

0013/BaA/OZV/A/16-3.3

Na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov

01.07.2016

31.12.2024

Prúdy odpadu

Prenosné batérie a akumulátory
Automobilové batérie a akumulátory
Priemyselné batérie a akumulátory