Na činnosť individuálneho plnenia povinností

POiNT 4FL s. r. o.

Gemerská cesta 1, Lučenec, 98401

36327867

36327867

AINV23OBA00034

Na činnosť individuálneho plnenia povinností

01.01.2023

31.12.2026

+421907319087

Prúdy odpadu

Plasty
Papier a lepenka
Drevo