Na činnosť individuálneho plnenia povinností

Bekaert Slovakia, s.r.o.

Veľkoúľanská cesta 1332, Sládkovičovo, 92521

36045161

36045161

0166/OBALY/INV/A/20-1.8

Na činnosť individuálneho plnenia povinností

01.01.2021

31.12.2025

www.bekaert.com

richard.stolarik@bekaert.com

+421317881601

Prúdy odpadu

Plasty
Papier a lepenka
Drevo