Na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov

ASEKOL SK s.r.o.

Lamačská cesta 45, Bratislava, 841 03

45602689

45602689

0142/OBALY/OZV/A/19-1.8

Na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov

01.01.2020

31.12.2024

Prúdy odpadu

Sklo
Plasty
Papier a lepenka
VKM na báze lepenky
Kovy
Drevo
Ostatné
Sklo
Plasty
Papier a lepenka