Na činnosť individuálneho plnenia povinností

BROTHER INDUSTRIES (SLOVAKIA) s.r.o.

Tichá 45, Bratislava, 81102

36658294

36658294

AINV22OBA00027

Na činnosť individuálneho plnenia povinností

01.05.2022

30.04.2027

Prúdy odpadu

Plasty
Papier a lepenka
Drevo