Na činnosť individuálneho plnenia povinností

Auria Solutions Slovakia s. r. o.

Hlavná 1792/58 A, Vráble, 952 01

50927779

50927779

AINV24OBA00051

Na činnosť individuálneho plnenia povinností

01.01.2024

31.12.2028

Prúdy odpadu

Plasty
Papier a lepenka
Kovy
Drevo