Informačný systém odpadového hospodárstva

Informačný systém
odpadového hospodárstva

Detail OZV alebo tretej osoby pre batérie a akumulátory

Informácie o subjekte

ASEKOL SK s.r.o.

45602689

45602689

0013/BaA/OZV/A/16-3.3

Právnická osoba

Lamačská cesta 45, Bratislava, 841 03