Informačný systém odpadového hospodárstva

Informačný systém
odpadového hospodárstva

Detail OZV alebo tretej osoby pre batérie a akumulátory

Informácie o subjekte

INSA, s.r.o.

36024376

36024376

0002/BaA/TRO/A/16-3.3

Právnická osoba

Niklová ul., Sereď, 92601