Informácie o subjekte

INSA, s.r.o.

Niklová ul., Sereď, 92601

Právnická osoba

36024376

36024376

0002/BaA/TRO/A/16-3.3

Na činnosť tretej osoby

Batérie a akumulátory

23.03.2016

31.12.2024

Tretia osoba