Informačný systém odpadového hospodárstva

Informačný systém
odpadového hospodárstva

Detail OZV alebo tretej osoby pre batérie a akumulátory

Informácie o subjekte

Spoločný baterkový systém, n.o.

45742871

45742871

0022/BaA/OZV/A/16-3.3

Právnická osoba

+421911488489

batsys@batsys.sk

Párovská 44, Nitra, 94901