Informácie o subjekte

Spoločný baterkový systém, n.o.

Párovská 1204/44, Nitra, 94901, okr. Okres Nitra

Právnická osoba

45742871

45742871

0022/BaA/OZV/A/16-3.3

Na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov

Batérie a akumulátory

01.07.2016

31.12.2024

OZV