Informačný systém odpadového hospodárstva

Informačný systém
odpadového hospodárstva

Detail OZV alebo tretej osoby pre batérie a akumulátory

Informácie o subjekte

NATUR-PACK, a.s.

35979798

35979798

0024/BaA/OZV/A/16-3.3

Právnická osoba

+421918675733

sebin@naturpack.sk

Bajkalská 25, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 01