Informácie o subjekte

SEWA, a.s.

Sliačska 1E, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 831 02

Právnická osoba

35942355

35942355

0023/BaA/OZV/A/16-3.3

Na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov

Batérie a akumulátory

01.07.2016

31.12.2024

OZV