Informačný systém odpadového hospodárstva

Informačný systém
odpadového hospodárstva

Detail OZV alebo tretej osoby pre batérie a akumulátory

Informácie o subjekte

SEWA, a.s.

35942355

35942355

0023/BaA/OZV/A/16-3.3

Právnická osoba

Račianska 71, Bratislava, 83102