Informačný systém odpadového hospodárstva

Informačný systém
odpadového hospodárstva

Detail OZV alebo tretej osoby pre batérie a akumulátory

Informácie o subjekte

ENVIBAT

50242326

50242326

0034/BaA/OZV/A/16-3.3

Právnická osoba

Medený Hámor 6541/15, Banská Bystrica, 974 01