Informácie o subjekte

POWER BATTERY, s.r.o.

Majerská cesta 36, Banská Bystrica, 97401

Právnická osoba

47335009

47335009

0160/BaA/TRO/A/20-1.8

Na činnosť tretej osoby

Batérie a akumulátory

01.01.2021

31.12.2025

Tretia osoba