Informácie o subjekte

E-cycling s.r.o.

Nad plážou 14554/33, Banská Bystrica, 97401

Právnická osoba

44714203

44714203

0033/BaA/OZV/A/16-3.3

Na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov

Batérie a akumulátory

01.07.2016

31.12.2024

OZV