Informačný systém odpadového hospodárstva

Informačný systém
odpadového hospodárstva

Detail OZV alebo tretej osoby pre batérie a akumulátory

Informácie o subjekte

E-cycling s.r.o.

44714203

44714203

0033/BaA/OZV/A/16-3.3

Právnická osoba

Nad plážou 14554/33, Banská Bystrica, 97401