Informácie o subjekte

MACH TRADE, spol. s r. o.

Niklová ul., Sereď, 92601

Právnická osoba

31347011

31347011

0003/BaA/TRO/A/16-3.3

Na činnosť tretej osoby

Batérie a akumulátory

23.03.2016

31.12.2024

Tretia osoba