Informačný systém odpadového hospodárstva

Informačný systém
odpadového hospodárstva

Detail OZV alebo tretej osoby pre batérie a akumulátory

Informácie o subjekte

MACH TRADE, spol. s r. o.

31347011

31347011

0003/BaA/TRO/A/16-3.3

Právnická osoba

Niklová ul., Sereď, 92601