Informačný systém odpadového hospodárstva

Informačný systém
odpadového hospodárstva

Detail OZV alebo tretej osoby pre batérie a akumulátory

Informácie o subjekte

SLOVMAS, a. s.

44946422

44946422

0070/BaA/OZV/A/16-3.3

Právnická osoba

Na paši 4, Bratislava, 82102