Informácie o subjekte

SLOVMAS, a. s.

Na paši 4, Bratislava, 82102

Právnická osoba

44946422

44946422

0061/OEEZ/OZV/A/16-3.3

Na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov

Elektrozariadenia

01.07.2016

31.12.2024