Informácie o subjekte

EKOLAMP Slovakia - Združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky

Turecká 156/37, Nové Zámky, 94001, okr. Okres Nové Zámky

Právnická osoba

37935887

37935887

0011/OEEZ/OZV/A/16-3.3

Na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov

Elektrozariadenia

01.07.2016

31.12.2024