Informácie o subjekte

ASEKOL SK s.r.o.

Lamačská cesta 45, Bratislava, 841 03

Právnická osoba

45602689

45602689

0014/OEEZ/OZV/A/16-3.3

Na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov

Elektrozariadenia

01.07.2016

31.12.2024