Informácie o subjekte

NOWAS s. r. o.

Račianska 66, Bratislava, 831 02

Právnická osoba

45957657

45957657

0093/OEEZ/OZV/A/16-1.8

Na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov

Elektrozariadenia

13.10.2016

31.12.2024