Informácie o subjekte

ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu

Ružová dolina 480/6, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82108, okr. Okres Bratislava II

Právnická osoba

37935836

37935836

0010/OEEZ/OZV/A/16-3.3

Na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov

Elektrozariadenia

01.07.2016

31.12.2024