Informácie o subjekte

RECYKLOGROUP, a.s.

Záhradnícka 51, Bratislava, 82108

Právnická osoba

48116441

48116441

0133/OBALY/OZV/A/18-1.8

Na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov

Obaly

01.01.2019

31.12.2023