Informácie o subjekte

NATUR-PACK, a.s.

Bajkalská 25, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 01

Právnická osoba

35979798

35979798

0007/OBALY/OZV/A/16-3.3

Na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov

Obaly

01.07.2016

31.12.2024