Informácie o subjekte

ASEKOL SK s.r.o.

Lamačská cesta 45, Bratislava, 841 03

Právnická osoba

45602689

45602689

0142/OBALY/OZV/A/19-1.8

Na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov

Obaly

01.01.2020

31.12.2024