Informácie o subjekte

Reclay Systems s.r.o.

Digital Park III, Einsteinova 19, Bratislava - mestská časť Petržalka, 851 01

Právnická osoba

47257997

47257997

0009/OBALY/OZV/A/16-3.3

Na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov

Obaly

01.07.2016

31.12.2024