Informácie o subjekte

ELEKOS

Párovská 1204/44, Nitra, 94901, okr. Okres Nitra

Právnická osoba

37857690

37857690

0018/OBALY/OZV/A/16-3.3

Na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov

Obaly

01.07.2016

31.12.2024