Informácie o subjekte

NOWAS s. r. o.

Račianska 66, Bratislava, 831 02

Právnická osoba

45957657

45957657

0059/PNE/OZV/A/16-1.8

Na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov

Pneumatiky

01.07.2016

31.12.2024