Informácie o subjekte

ELT Management Company Slovakia s.r.o.

Vajnorská 171/A, Bratislava, 83104

Právnická osoba

50096273

50096273

0005/PNE/OZV/A/16-3.3

Na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov

Pneumatiky

01.07.2016

31.12.2024