Informácie o subjekte

OZV Pneu, s.r.o.

Ulica za depom 3071/7G, Prievidza, 97101

Právnická osoba

51696444

51696444

AOZV23PNE00037

Na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov

Pneumatiky

01.01.2023

31.12.2027