Informácie o subjekte

SLOVMAS, a. s.

Na paši 4, Bratislava, 82102

Právnická osoba

44946422

44946422

0035/PNE/OZV/A/16-3.3

Na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov

Pneumatiky

31.12.2015

31.12.2024