Informácie o subjekte

Auto Recycling

Lamačská cesta 6353/3C, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, 84104, okr. Okres Bratislava IV

Právnická osoba

45743762

45743762

0001/SV/OZV/A/16–3.3

Na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov

Vozidlá

01.07.2016

31.12.2024