Informácie o subjekte

AAA Klima Midea Slovakia, s.r.o.

Stará Vajnorská 17, Bratislava, 83104

Právnická osoba

BAT 0000383

35869631

35869631

03.12.2009