Informácie o subjekte

ABB, s.r.o.

Tuhovská 29, Bratislava, 83106

Právnická osoba

BAT 0000879

31389325

31389325

03.12.2009