Informácie o subjekte

AbbVie s. r. o.

Karadžičova 10, Bratislava, 82108

Právnická osoba

BAT 0001717

46640231

46640231

25.07.2014