Informácie o subjekte

AAF International s.r.o.

Bratislavská 517, Trenčín, 911 05

Právnická osoba

RV22EEZ0000471

36342297

36342297

30.12.2022