Informácie o subjekte

AAA Klima Midea Slovakia, s.r.o.

Stará Vajnorská 17, Bratislava, 83104

Právnická osoba

EZ 0000259

35869631

35869631

23.12.2005