Informácie o subjekte

ABB, s.r.o.

Tuhovská 29, Bratislava, 83106

Právnická osoba

EZ 0000750

31389325

31389325

28.03.2007