Informácie o subjekte

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, Planá, 37001, Česko

Právnická osoba

RV21EEZ0000077

45022828_CZ

CZ45022828

45022828_CZ

03.06.2021